Ostermann.eu Logo eTracker.de Privacy Logo

Mogelijkheid tot herroeping voor 1st Party Cookie

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van de etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com)voor het analyseren van gebruikersgegevens. Hierbij worden cookies ingezet die een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers, het inhoudelijke gebruik of reclame mogelijk maken. Cookies zijn tekstbestandjes die door de internet browser op de eindapparatuur van de gebruiker worden opgeslagen. etracker cookies bevatten geen informatie die het mogelijk maken een gebruiker te identificeren.

De door de etracker verzamelde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarmee onderhevig aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen met betrekking tot persoonsgegevens. etracker is in dit opzicht onafhankelijk onderzocht, gecertificeerd en voorzien van het label voor privacybescherming ePrivacyseal.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid. 1 sub. f (wettig belang) van de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (EU-AVG). Ons wettig belang bestaat uit de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Omdat wij de privacy van onze bezoekers zeer belangrijk vinden, wordt het IP-adres bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en de kenmerken van aanmelding of apparatuur bij etracker in een duidelijke, maar niet op een persoon terug te voeren codering omgezet. De etracker gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, slaat de gegevens niet samen met andere gegevens op en geeft ook geen gegevens door aan derden.

U kunt tegen de hiervoor beschreven gegevensverwerking te allen tijde bezwaar aan tekenen voor zover er sprake is van persoonsgegevens. Het aantekenen van bezwaar heeft geen nadelige gevolgen voor u.

(Ik maak bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens door etracker op deze website)

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.